Bezpečnostní schránky výsledky průzkumu

Před měsícem jsme vytvořili dotazník, který si kladl za cíl zjistit, jak soukromé osoby či firmy chrání své cennosti a zda používají k této ochraně služby bezpečnostních schránek. Dnes vám přinášíme shrnutí výsledků tohoto průzkumu.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 110 respondentů z řad soukromých osob. Vzhledem k tomu, že CST Consulting se zaměřuje především na bezpečnostní poradenství firmám a soukromým osobám a se sociálními průzkumy nemáme bohaté zkušenosti, počet respondentů nás velice potěšil. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se průzkumu zúčastnili.

Jak chranite tyto cennosti- - kolacovy graf90% respondentů vlastní předměty, které považuje za cennosti. Zajímavý je přístup k ochraně těchto cenností. Až 45% respondentů žádnou speciální ochranu nemá. Ostatní se snaží cennosti schovat před nežádoucí pozorností, ať už na tajném místě, nebo do trezoru. 54% respondentů, kteří schránky nevyužívají, se shodlo, že je tato služba nenapadla. Z naší zkušenosti tento stav vyplývá především z podcenění tzv. enviromentálních rizik. Ať už patří k meteorologickým jevům (déšť, kroupy, vítr, sníh, blesk,…) nebo přírodním katastrofám (povodeň, požár,…). Většina majitelů cenností dbá na ochranu proti krádeži. Tyto hrozby představují nebezpečí poškození až nevratného zničení cenností. Ochrana proti těmto hrozbám je velice nákladná a proto uplatněna většinou právě u poskytovatelů služby bezpečnostních schránek.

Jake misto pro bezpecnostni schranky by Vam vyhovovaloV případě, že by respondenti vlastnili bezpečnostní schránku, chtěli by k ní mít přístup. Více jak 45% by uvítalo 24 hodinovou pracovní dobu a 36% by se spokojilo s rozšířenou pracovní dobou, ale 7 dní v týdnu. Toto zjištění nekoresponduje s otevíracími dobami bank, které tyto službu nejčastěji nabízejí. Většinou se jedná o standardní otevírací dobu pobočky. Jen málo poskytovatelů na trhu nabízí 24 hodinový přístup. Přesto respondenti v 54% zvolili jako nejvhodnější místo pro umístění schránek právě banku a to nejlépe pobočku vzdálenou do 5 km od místa bydliště. Vzhledem k tomu, že parkování v okolí bank není většinou zajištěno, tento výsledek nás překvapil. Např. nákupní centrum, které je lidmi často navštěvováno, existuje zde veřejná anonymita, otevírací doba se přizpůsobuje zákazníkům, jsme považovali za velmi lákavé místo. Tuto variantu si však vybralo jen 18% respondentů.

Pri pristupu k bezpecnostni schrance preferujetePreference roční a delší doby pronájmu schránek (63%) odpovídá rezidentnímu publiku. Pravděpodobně cizinci, respektive turisté by uvítali kratší doby pronájmu. Uživatelé schránek preferují nerušený přístup ke schránce s možností přivolání pomoci v případě nějakého problému (72%). Přítomnost obsluhy při manipulaci se schránkou je neakceptovatelná a tuto možnost nezvolil žádný z respondentů. Přesto praxe u poskytovatelů, tento proces hojně využívá. Stále standardní bezpečnostní opatření u poskytovatelů schránek je princip dvou klíčů, kde jeden má vlastník a druhý poskytovatel. Obsluha tedy musí být přítomna otevření schránky a použít svůj klíč.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří nám pomohli s průzkumem. Věříme, že i tento článek přispěje k zamyšlení, jak lépe chránit své cennosti a zároveň nastavit službu poskytovateli bezpečnostních schránek blíže potřebám klientů.

Tým CST Consulting s.r.o.

Sledujte nás na sociálních sítích -> Facebooklinkedin nebo sdílejte článek -> Facebooklinkedin