ČNB eviduje kolem tří tisíc padělaných bankovek ročně

Ačkoliv statistiky za rok 2017 o počtu padělků českých bankovek zveřejní ČNB až v březnu, očekává se podobný výsledek jako v minulých letech, v ideálním případě i drobný pokles. Padělků bankovek a mincí zadržených v Česku meziročně ubývá. Podle experta ČNB na ochranu platidel tvoří většinu falzifikátů koruny, následují eura a dále pak americké dolary. Více v přehledu výskytu padělků ČNB.

Oproti padělkům Eur jsou české falešné bankovky méně zdařilé, podvodníci převážně používají k jejich výrobě inkoustové tiskárny. V ČNB se odhalování padělků věnuje samostatné oddělení Zkušebna platidel, které padělky dělí do pěti skupin podle úrovně nebezpečnosti. Do první skupiny spadají nejnebezpečnější padělky, které na první pohled nejde od originálu téměř rozeznat, do poslední páté kategorie jsou pak řazeny ty nejúsměvnější napodobeniny, jejichž špatné zpracování prozradí falzifikát na první pohled. Jedná se zejména o špatný ořez, černobílé provedení, chybějící ochranné prvky či převrácený tisk, najdou se však i perličky, které mají z každé strany natištěnou jinou měnu nebo je jejich rub vzhůru nohama. Historicky jsou evidovány i některé ručně kreslené padělky. K jejich odhalení stačí veřejnosti rychlá kontrola základních ochranných prvků, a to ve třech jednoduchých krocích: promnutím bankovky mezi prsty, pohledem na bankovku proti světlu a jejím sklopením. Více zde.

Vzhledem ke skutečnosti, že je vědomé používání padělku trestným činem, pak je v případě podezření na obdržení falešných mincí či bankovek nutné neprodleně tato platidla odnést buď na policii ČR, nebo přímo do České národní banky, anebo na pobočku některé z obchodních bank. Pokud se v bance ukáže, že je mince či bankovka pravá, bude vrácena původnímu majiteli. Za padělek se náhrada neposkytuje.

Využijte k proškolení Vašich zaměstnanců v rozpoznávání padělků bankovek a mincí našeho odborného kurzu vedeného odborníkem na padělky s osvědčením ČNB.

 

Sledujte nás na sociálních sítích -> Facebookgoogle_pluslinkedin nebo sdílejte článek -> Facebookgoogle_pluslinkedin