Cookies od 1.1.2022 zase jinak

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení novelu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZEK“),[1] jejímž účelem je v prvé řadě harmonizovat českou právní úpravu s evropským kodexem elektronických komunikaci.[2] Změny se však dotknou i jiných oblastí, které s tímto kodexem přímo nesouvisejí. Jedna z nejvýznamnějších změn dopadne na každého, kdo provozuje webovou stránku nebo mobilní aplikaci a využívá statické, analytické nebo reklamní nástroje. Změna spočívá v přechodu ze stávajícího režimu opt-out pro používání cookies a obdobných sledovacích technologií do režimu aktivního souhlasu uživatele, tzv. opt-in. Co to znamená?

Podle současného znění ZEK je provozovatel webové stránky nebo mobilní aplikace povinen „účastníky nebo uživatele předem prokazatelně informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování.“. Důsledkem této právní úpravy jsou na webech zobrazovány tzv. cookies lišty, které upozorňují na používání cookies, někdy jsou informace o nich uvedeny pouze v patičce stránky nebo na zvláštní stránce.

Vedle toho je však provozovatel povinen nabídnout uživatelům „možnost takové zpracování odmítnout“. Tento režim označujeme jako opt-out a spočívá v tom, že používání cookies a tedy i měření návštěvnosti a sledování pohybu uživatele na webu je možné do doby, než uživatel vyjádří svůj nesouhlas. Dle návrhu doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů je možné vyjádřit souhlas s používáním cookies, a dle našeho názoru tedy i případný nesouhlas, prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Zjednodušeně řečeno, pokud nechcete, aby docházelo k používání cookies na webových stránkách, které si prohlížíte, změňte si nastavení prohlížeče.

Chystaná novela ZEK zavádí od 1. 1. 2022 pro použití cookies povinnost získat předchozí prokazatelný aktivní souhlas uživatele s rozsahem a účelem zpracování. Zde hovoříme o režimu opt-in, kdy používání cookies může být aktivováno až na základě aktivního úkonu (souhlasu) uživatele. Před udělením souhlasu přitom není možné cookies používat.

více zde

Sledujte nás na sociálních sítích -> Facebooklinkedin
nebo sdílejte článek -> Facebooklinkedin