Internet je pro vaše děti nebezpečné hřiště!

Na internetu hrozí mnohá nebezpečí. Tato problematika se však netýká pouze virů, hackerů, úniku osobních údajů a jiných citlivých informací, lživých informací a manipulací, ale také například kyberšikany (šikana prostřednictvím internetu či mobilních telefonů), sextingu (rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem), kyberstalkingu (dlouhodobé, opakované, systematické a stupňované pronásledování a obtěžování prostřednictvím internetu či mobilních telefonů) nebo také plíživé závislosti na užívání internetu.

Všechny tyto pojmy představují daleko větší riziko než ty nejpropracovanější škodlivé kódy, a to zejména v souvislosti s našimi dětmi. Věková hranice dětí, kteří vlastní svůj osobní chytrý telefon či tablet se postupně snižuje. Tato problematika se dnes již netýká pouze dětí z druhého stupně základní školy, pro většinu z nichž se stal internet naprostou denní rutinou. Oproti stolnímu počítači, který často sdílí celá rodina, nabízí mobilní zařízení či tablet s připojením na internet mnohem větší soukromí bez kontroly. Děti spadají do nejohroženější skupiny uživatelů. Více zde.

Šířit osvětu o mnohých nástrahách na internetu, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami, si klade za cíl Den bezpečnějšího internetu, který v letošním roce připadl na úterý 6. února. Na problematiku internetové (ne)bezpečnosti upozorňuje trilogie filmů „Seznam se bezpečně!“, za kterými stojí společnost Seznam.cz.

Začněte ještě dnes řešit bezpečí vašich dětí na celosvětové počítačové síti s pomocí našich specialistů na IT bezpečnost. Kontaktujte nás.

Sledujte nás na sociálních sítích -> Facebooklinkedin nebo sdílejte článek -> Facebooklinkedin