Je biometrie jako forma ověřování spolehlivá?

Popularita biometrického ověřování postupně stoupá, zejména díky pohodlí a lepšímu uživatelskému zážitku, které nabízí.  Biometrické vlastnosti jsou součásti nás, jsou za každé situace s námi, nelze je ztratit, ani zapomenout. Na rozdíl od zapamatování hesla, nemusíme při jejich používání příliš myslet. Čtečky otisků prstů se tedy stávají standardní výbavou dražších modelů mobilních zařízení. Zároveň, na straně druhé, čelí stále častějším a propracovanějším způsobům útoků různého charakteru.

Které znaky lze pomocí biometrie měřit? V první řadě jsou to velmi stabilní, pomalu se měnící a jedinečné biologické znaky jako je obličej, otisk, duhovka, cévy apod. Změna biologického znaku není snadná, vyžaduje jisté úsilí, nebo dokonce i úmysl (např. cílené zranění). Druhou možností je měření behaviorálních znaků, jako jsou gesta, tempo psaní na klávesnici, hlas, řeč těla apod. Ty se však oproti biologickým znakům v průběhu času, pod vlivem stárnutí, stresu, nemoci či poranění mění, proto vyžadují průběžnou aktualizaci. Vícefaktorové ověřování může kombinovat více znaků (např. hlas a otisky prstů). Pokud je např. uživatel momentálně nachlazen, tudíž jeho hlas nemusí odpovídat zachycenému vzorku, může si v této situaci zvolit ověření vhodného biologického znaku, tedy obličeje či otisku prstu. Více zde.

Je biometrie, v porovnání s klasickým ověřování pomocí znalostí (hesel) nebo tokenů (klíčů), bezpečný a spolehlivý způsob autentizace? Tuto otázku si pokládají odborníci a výzkumníci celého světa. Rozdílné odpovědi mohou navíc přicházet ve vztahu k oblasti využití, tzn. zda hodnotíme faktory na úrovni korporátního nebo soukromého užívání. Ačkoliv je pro soukromého uživatele tato funkcionalita pohodlná a dle provedených průzkumů je uživateli také hodnocena jako mnohem bezpečnější, ve firmách zatím není biometrie široce využívána, a to vzhledem k vysokým nákladům na implementaci, možným problémům s ochranou osobních údajů, školením zaměstnanců, a protože nelze zaručit, že každý zaměstnanec vlastní inteligentní telefon. Prováděné výzkumy také potvrzují fakt, že pravděpodobně neexistuje fyzický biometrický faktor, který nebyl a nebude poražen hackery nebo výzkumníky. Více zde.

I přes veškeré debaty a zpochybňování, budoucnost autentizace patří biometrii. Při hledání vhodného řešení se vývojáři velkých společností neomezují jen na tradiční snímání otisků prstů, rozpoznávání obličeje či hlasu. Například Windows 10 Hello již nyní podporují snímání obličeje a duhovky oka, velký potenciál je také v pasivních behaviorálních technikách použitelných pro průběžné ověřování identity u opakujících se interakcí.

Sledujte nás na sociálních sítích -> Facebooklinkedin nebo sdílejte článek -> Facebooklinkedin