Omezení nahlížení do oznámení veřejných funkcionářů má napravit novela zákona o střetu zájmů

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci se Sdružením místních samospráv České republiky připravily novelu zákona o střetu zájmů a aktuální praxi v provádění přezkumných řízení. Tento legislativní akt navazuje na nález Ústavního soudu, kterým byla zrušena část zákona o střetu zájmů. K tomuto kroku Ústavní soud přistoupil s odůvodněním, že předchozí zákonná úprava střetu zájmů představovala nepřípustný zásah do práva na soukromí a práva na informační sebeurčení vybraných veřejných funkcionářů. Více se dočtěte zde:

Sledujte nás na sociálních sítích -> Facebooklinkedin
nebo sdílejte článek -> Facebooklinkedin