Školy nacvičují reakci na případný útok střelce

Přibývá českých škol, které se připravují na riziko vniknutí šíleného střelce do budovy školy, případně nacvičují reakci pro případ teroristického útoku vně i v bezprostředním okolí školy. Jihočeský kraj společně s Krajským ředitelstvím policie a Zdravotnickou záchrannou službou představil pilotní projekt „Ozbrojený útočník“ určený školám v regionu. Ani Středočeský kraj nezůstává v této prevenci pozadu. Hlavním cílem je do budoucna proškolit po teoretické, tak i praktické stránce nejen učitele a nepedagogický personál škol, a i jejich žáky či studenty v tom, jak se chovat v případě jakékoliv krizové situaci. Více zde.

CST Consulting nyní dokončuje audity bezpečnosti na vybraných základních školách v Kladně. V rámci tohoto ověřování má veškerý personál škol možnost ujasnit si své role, odpovědnosti či aktivity a odhalit tak silná a slabá místa v bezpečnostním systému školy.

Sledujte nás na sociálních sítích -> Facebooklinkedin nebo sdílejte článek -> Facebooklinkedin