Máte kamery v bytovém domě?

V rámci naší činnosti se stále častěji setkáváme s požadavkem našich zákazníků na umístění kamerového systému v sídle firmy či v bytovém domě, a to z důvodu prevence drobné kriminality či vandalismu. Navržení samotného technického řešení je nicméně pouze jedna z částí  této problematiky. monitoring-1084452_640Řada zákazníků si neuvědomuje, že instalací kamerového systému dochází k podstatnému zásahu do soukromí osob, které jsou kamerami snímány. Z tohoto důvodu jsou v rámci zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů definovány i legislativní požadavky na provozování kamerového systému, ať už právnickými či fyzickými osobami. Mezi hlavní požadavky patří zejména stanovení účelu instalace kamerového systému, registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a přijmutí technicko-organizačních opatření provozování kamerového systému. Z naší praxe můžeme konstatovat, že tyto legislativní požadavky nejsou dodržovány převážně v bytových domech, kdy jednotlivá společenství vlastníků (SVJ) nemají o těchto požadavcích přehled a vystavují se tak, kromě stížností nájemníků, i postihu ze strany ÚOOÚ. Tento postih může u právnických osob dosahovat až  výše 5 Mio Kč.

CST Consulting s.r.o. poskytuje svým zákazníkům nejen samotné navržení kamerového systému tak, aby minimalizoval drobnou kriminalitu či vandalismus, ale zároveň připravíme i příslušná technicko-organizační opatření, včetně registrace u ÚOOÚ, aby naši zákazníci měli jistotu, že provozují kamerový systém plně v souladu s platnou legislativou a vyhnuli se postihu ze strany ÚOOÚ.

Sledujte nás na sociálních sítích -> Facebooklinkedin nebo sdílejte článek -> Facebooklinkedin