Ing. Petr Špatenka, MBA

Petr má bohaté zkušenosti z manažerských a konzultačních pozic v českých i zahraničních společnostech, a to na lokální i mezinárodní úrovni. Působil například ve společnostech Lovochemie, Vitana, Lafarge Cement, Česká spořitelna a Erste Bank. Kromě České republiky pracoval také v Rakousku, Rumunsku, Maďarsku, Slovensku, Francii, Německu, Španělsku a Norsku.

Zaměřuje se především na analýzu, design a implementaci strategických, koncepčních a komplexních změn ve společnostech. Jeho funkční specializací je optimalizace podnikových procesů, business analýza, IT implementace a IT management, řízení nákupu (strategie, organizace, procesy a informační systémy), outsourcing podnikových procesů a střediska sdílených služeb, projektové řízení a řízení operačních rizik.
Přednáší na mezinárodních konferencích, je uznávaným expertem pro témata transformačních projektů, řízení procesu nákupu, outsourcingu a řízení rizik. Petr je autorem celé řady metodik, například pro oblast Business Continuity Management.

V současné době působí jako nezávislý konzultant, lektor a interim manager v zemích střední a východní Evropy. Je poradcem Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD).