Postup

postupJak to bude probíhat?

Celý proces návrhu bezpečnostního designu vaší domácnosti je založen na vzájemné důvěře. Proto vás chceme seznámit s postupem, jak vše bude probíhat.

Úvodní konzultace

Prvním krokem je seznámení se nejen se specialistou, který bude vaši bezpečnost řešit, ale i podrobné představení celého projektu. Na úvodní schůzce vám představíme do detailu bezpečnostní oblasti, kterým se věnujeme a společně s vámi dohodneme rozsah prací, o které máte zájem. Můžete si nás vyzkoušet například pouze na kontrole zabezpečovacího zařízení a v případě spokojenosti rozšířit objednávku o další oblasti. Nebo se rovnou rozhodnete pro komplexní audit bezpečnosti domácnosti. Výstupem této dohody bude jak objednávka s uvedením konečné ceny, tak termín uskutečnění prací.

Tato úvodní schůzka proběhne ve vámi vybraném prostředí tak, abyste se cítili komfortně a bezpečně. Většina našich klientů volí pro první schůzku veřejné místo. Zároveň na této schůzce připravíme a vyplníme smlouvu o mlčenlivosti, která vám zaručuje ochranu vašich informací.

Tato konzultace je zcela ZDARMA!

Analýza

Cílem tohoto kroku je vyhodnocení bezpečnostních rizik. Náš bezpečnostní poradce společně s vámi projde všechny bezpečnostní oblasti definované v objednávce a následně provede komplexní analýzu rizik. Tato fáze založená na rozhovoru s vámi i fyzické kontrole vašich stávajících bezpečnostních opatření bude trvat několik hodin. Společně tak vytvoříte stručný seznam identifikovaných rizik, která vyžadují vaši další pozornost.

Doporučení

spolpráce bezpečnostní poradenství

Na základě výsledků analýzy, bezpečnostní poradce vypracuje seznam doporučení na opatření eliminující zjištěná rizika. Tato doporučení jsou různého charakteru, důležité je, že navazují jedno na druhé tak, aby vaše ochrana byla komplexní a vyvážená. Některá doporučení se budou týkat pouze změny chování (režimů) vaší domácnosti, některá drobných či větších úprav k odstranění vzniklého rizika (například úrazu) a konečně některá doplnění či změny v nastavení bezpečnostních a informačních systémů. Celý seznam doporučení s vámi náš poradce projedná a vysvětlí jejich účinnost a roli v celém systému. Zároveň se dohodnete na dalším postupu implementace těchto doporučení. Jsme připraveni vám pomoci s výběrem dodavatelů, případně poradit, jak opatření můžete implementovat sami.