Security Design

security-designSecurity designem jsme nazvali komplexní bezpečnostní kontrolu určenou domácnostem a soukromým osobám. Obsahem tohoto balíčku je vyhodnocení bezpečnostních rizik a návrh opatření v následujících oblastech:

  • ochrana majetku – návrh a verifikace zabezpečení bytu, domu a jiných budov včetně jejich vybavení, a to jak před riziky kriminálního charakteru (krádež, vloupání), tak i živelných a přírodních událostí (voda, oheň, výbuch plynu, apod.)
  • ochrana cenností – tzv. předmětová ochrana zabývající se ochranou cenných předmětů, které pro vás mají nevratnou či vysokou hodnotu (historické předměty, památeční předměty, šperky, doklady a dokumenty)
  • personální ochrana – do této oblasti zahrnujeme ochranu života a zdraví členů domácnosti, především dětí. Budeme řešit ochranu identity před internetovou šikanou, nebezpečí hrozící na sociálních sítí, ale i vybavení domácnosti předměty a nábytkem zvyšující ochranu před vážnými úrazy
  • informační bezpečnost – nastavení počítačů a domácí sítě proti škodlivým virům a kódům, napadení vašich dat z vnějšího prostředí, ale i možnosti sledování aktivit malých a nezkušených uživatelů

Cílem této celkové prověrky je navrhnout opravdu nový bezpečný design domácnosti. Oblasti je možné analyzovat i jednotlivě, případně pokud máte konkrétní potřebu, dohodneme rozsah služeb individuálně. Orientační ceník naleznete zde.

Komu je Security Design určen?

Naši klienti se na nás obracejí především v následujících životních situacích:

  • nová domácnost – pokud plánujete se stěhovat, stavět nebo kupujete nemovitost Security Design vám pomůže nastavit bezpečnost v novém již v počátcích. Budete tak znát potřebné náklady na zabezpečení nové domácnosti, zároveň se vyvarujete některým chybám, jejichž odstranění by v budoucnu představovalo dodatečné náklady.
  • ohrožení, strach – ať už se jedná o pocit, nebo existuje důvod strachu, pochybnosti o bezpečí narůstají. V takovém případě vám pomůžeme navrátit důvěru k vaší bezpečnosti. Jednáte s profesionály, kteří se vyhodnocováním a navrhováním bezpečnosti živí. Mají dlouholeté zkušenosti a jsou schopni vám jednoznačně říci, kde je vaše bezpečnost dostatečná a kde potřebuje úpravy.
  • významné změny – rozvod, změny zájmů a chování dětí, velká oslava, majetkové změny? Tyto a další životní situace způsobují změny bezpečnostní situace. Pomůžeme vám bezpečnost upravit novým podmínkám.

Jak naše spolupráce bude probíhat naleznete zde.