GDPR – Ochrana osobních údajů

ochrana-osobnich-udajuOchrana osobních údajů je oblast, které by se měly věnovat všechny firmy, které nějakým způsobem spravují a shromažďují osobní údaje zákazníků. Ať už se jedná o velké či menší firmy nebo např. e-shopy, všechny tyto subjekty se musí řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Stejná povinnost platí i pro provozovatele kamerových systémů, ať už se jedná o soukromé firmy, státní organizace nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Nabízíme

V této oblasti nabízíme firmám zpracování bezpečnostní dokumentace v dané oblasti a asistenci při registraci u Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Zároveň jsme připraveni navrhnout takové řešení, aby všechny spravované osobní údaje byly ochráněny před zneužitím či odcizením tak, jak požaduje zákon o ochraně osobních údajů.

 

GDPR (General Data Protection Regulation)

je zkratka pro nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, které se začne uplatňovat od 25.5.2018 a organizace jsou povinné se sjednotit s jeho požadavky do uvedeného termínu.
V této oblasti nabízíme firmám naší kvalifikovanou pomoc v rámci implementace povinností plynoucích z daného nařízení. Jedná se především o tyto činnosti (Produktový list GDPR):
  • řekneme vám jaký je váš současný stav vzhledem k naplnění požadavků GDPR,
  • vydefinujeme změny, které je nutné zavést
  • připravíme nezbytnou dokumentaci,
  • doporučíme vám řešení na splnění personálních, procesních a technických požadavků,
  • zavedeme řízení kontinuity podnikání a vypracujeme plány obnovy,
  • provedeme analýzu rizik a posoudíme vliv operací na ochranu osobních údajů,
  • navrhneme technologická řešení pro šifrování, zálohování, mazání a archivace dat,
  • navrhneme změny procesů nebo připravíme nové,
  • zajistíme externě výkon funkce DPO – produktovy_list_DPO. Pro zefektivnění nákladů a zvýhodnění nabídkové ceny, jsme naše DPO pracovníky sdružili ve specializované společnosti GDPR.Cool. Ve spojení s našimi dalšími partnery vznikla platforma pro vysokou specializaci a tvorbu znalostní báze, kterou našim klientům nabízíme v rámci poskytnutých služeb.

 
V případě vašeho zájmu o další informace využijte náš kontaktní formulář.