Drogy na pracovišti

Řešení problémů s návykovými látkami na pracovišti v souladu s platnou legislativou

Zaznamenali jste výskyt návykové látky (drogy) na Vašem pracovišti? Nejste si jisti, zda zavedené postupy řešení odpovídají platné legislativě? Víte, jak postupovat, abyste získali správné podklady pro rozhodnutí o případném postihu Vašeho zaměstnance? Jste chráněni před sankcí státních orgánů či žalobou ze strany zaměstnance?

CÍLE

 • Posoudit soulad stávajícího řešení prevence výskytu zakázaných návykových látek na pracovišti s legislativou
 • Definovat nedostatky v pracovněprávních a bezpečnostních procesech
 • Navrhnout a popsat nápravná opatření
 • Vytvořit podklady pro správný postup vedoucích zaměstnanců
 • Seznámit vedoucí zaměstnance se současným stavem výskytu zakázaných návykových látek na pracovištích v ČR a vhodných způsobech řešení

OBSAH

 • Kontrola či návrh vnitřních směrnic upravujících postupy vedoucích zaměstnanců při testování zaměstnanců
 • Kontrola připravenosti na krizové situace spojené s možným výskytem zakázaných návykových látek na pracovišti
 • Kontrola vhodnosti používaných technických prostředků
 • Kontrola správnosti nakládání s osobními údaji, posouzení shody s GDPR, návrh úprav
 • Výsledná zpráva s doporučeními a návrhy řešení

PŘÍNOSY

 • Jistota shody zavedených postupů s platnou legislativou
 • Užití mezinárodního standardu best practice (World Health Organization)
 • Minimalizace rizik spojených s výskytem zakázaných návykových látek ve firemních prostorách
 • Zavedení efektivních, rychlých a kultivovaných postupů ověřených v praxi

 

V případě vašeho zájmu o další informace využijte náš kontaktní formulář“.