Systém řízení bezpečnosti

bezpecnostni-managementBezpečnostní poradenství

Pomáháme našim klientům zefektivnit systém řízení bezpečnosti, uspořit náklady na bezpečnost, řešit bezpečnostní incidenty včetně podvodů, definovat požadavky na bezpečnostní technologie a služby. Umíme zkontrolovat stávající nastavení bezpečnosti ve firmě, navrhnout opatření ke zlepšení, pomoci při implementaci.

Služby

V rámci bezpečnostního poradenství:

  • vyhodnotíme aktuální stav nastavení procesů v oblasti fyzické, informační, personální a finanční bezpečnosti – bezpečnostní audit
  • zpracujeme analýzu rizik
  • doporučíme úpravu, případně zavedení nových, strategií, standardů a postupů s cílem minimalizovat rizika
  • nastavíme kontrolní mechanismy
  • budeme oponentem dodavateli bezpečnostních technologií a služeb
  • připravíme argumentaci v bezpečnostních otázkách
  • vyškolíme a připravíme zainteresované osoby na změny
  • vyhodnotíme soulad smluvní dokumentace, reálný výkon a funkčnost se zadáním zadavatele bezpečnostních zakázek

Postupujeme vždy v součinnosti s klientem tak, aby nedocházelo ke zbytečným byrokratickým zátěžím a výsledkem byl maximálně efektivní proces dosažení cíle. Bezpečnostní poradenství je založeno především na nezávislosti od dodavatelů technologií a dlouhodobé zkušenosti konzultantů v oboru.

Bezpečnostní audit škol (ČSN 73 4400)

Speciální produkt nabízíme školám v podobě Bezpečnostního auditu školy certifikovaným auditorem dle ČSN 73 4400 a v souladu s doporučením MVČR odbor prevence kriminality. Výhodou našeho přístupu je, že se neomezujeme jen na rizika spojená s ochranou osob, ale i majetku a informací. Z tohoto pohledu je náš audit komplexnější a dává zřizovatelům celkovou informaci o stavu a potřebách zabezpečení. Více informací naleznete v našem produktovém listu – PL_bezpecnost_skol.

Bezpečnost škol – Audit dle ČSN 73 4400

V případě vašeho zájmu o další informace o službách v oblasti bezpečnostního poradenství využijte náš kontaktní formulář.