Optimalizace procesů

optimalizace-procesu– zvýšení přidané hodnoty
– snížení nákladů
– minimalizace provozních rizik

Analyzujeme:

  • možnosti zjednodušení procesů (snížení zbytečné komplexnosti) – snížení možností selhání, snížení nákladů
  • rizika procesů (dodavatelé, technologie, lidé, komunikace, vč. kontinuity činností)
  • organizační strukturu – minimálně z pohledu dělby kompetencí, pravomocí a rozhodovacích pravidel
  • formální stránku – dokumentace procesů, používané formuláře, dokumentace klíčových informací a rozhodování

Jak postupujeme:

  1. As-Is –  analýza současného stavu s identifikací oblastí změny (největší potenciál úspor/výnosů)
  2. To-Be –  návrh cílového stavu (řešení, časový plán, zdroje, business case)
  3. Implementace vybraných řešení

Cíle a cena

U těchto projektů dosahujeme významných úspor nákladů na straně zákazníka. Z tohoto důvodu jsme připraveni vybrané zakázky realizovat formou „success fee“, tedy motivační odměnou z celkových dosažených úspor. Pro zákazníka to znamená, že odměna za naši práci je splatná pouze v případě, že bude podle dohodnutých kritérií dosaženo úspor na straně zákazníka a to poměrem k celkové výši úspor.

Komu je tento produkt určen

Hledáte ve své firmě úspory, zvýšení produktivity, rychlé výnosy? Věřte, že v procesech je vždy co zlepšovat!

 

V případě vašeho zájmu o další informace využijte náš kontaktní formulář.