Školení

skoleniV případě, že firma má konkrétně definované postupy pro jednotlivé segmenty bezpečnosti, tak nestačí pouze tyto postupy publikovat, ale je nezbytně nutné všechny zaměstnance prokazatelně a řádně seznámit s danými postupy.

Z tohoto důvodu nabízíme provádění školení zaměstnanců v oblasti finanční, fyzické bezpečnosti, prevence legalizace výnosů z trestné činnosti, postupů při mimořádných událostech (přepadení, požár, povodeň). Korporátním klientům nabízíme rovněž outsourcing školení, která jsou ze zákona povinná, např. v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti. Zároveň nabízíme školení jak postupovat v případě vzniku mimořádné události. Pouze řádně proškolený zaměstnanec ví jak v popsaných situacích postupovat a tím chrání nejen svůj majetek a zdraví, ale i majetek svého zaměstnavatele.

Jednotlivá školení se zpravidla provádí v prostorech daného zaměstnavatele či případně v externích prostorech, které jsme schopni zajistit. O každém školení je proveden zápis o obsahu školení, o provedeném ověření znalostí zaměstnanců a následně je pro potřeby zaměstnavatele doložena i presenční listina.

V případě vašeho zájmu o další informace využijte náš kontaktní formulář.