Plány kontinuity činností (BCP)

 • plany-kontinuity-cinnostiCo se stane, když…? Položili jste si někdy tuto otázku?
 • Víte, jak zajistit plnění zákazníkům v případě nedostupnosti vaší budovy, zaměstnanců, IT infrastruktury…?
 • Máte zajištěny dodávky materiálu v případě výpadku primárního dodavatele?
 • Kdo bude řídit mimořádnou událost?

CÍLE

 • Jasná organizace a úkoly v případě krize.
 • Zajištění plnění primárních závazků vůči třetím stranám.
 • Efektivní kontinuální proces plánování a testování.
 • Vyškolený a připravený personál.
 • Eliminace ztrát způsobené krizovou situací.
 • Včasná a cílená krizová komunikace.

OBSAH

 • Identifikace klíčových procesů, nevýznamnějších dopadů na aktiva, určení maximální doby výpadku dostupnosti služby, minimální doby obnovy procesu.
 • Vymezení klíčových rolí krizového managementu a týmů obnovy.
 • Stanovení metodiky krizového řízení a metodiky obnovy po mimořádné události, vytvoření a implementace plánů kontinuity pro klíčové procesy.
 • Naplnění SW nástroje pro plánování a řízení krize.
 • Provedení akceptačních testů plánů kontinuity.
 • Vyškolení personálu a managementu v oblasti krizového řízení a plnění plánů.

PŘÍNOSY

 • Připravenost, připravenost a připravenost!
 • Sada odzkoušených plánů na řešení krizových situací.
 • Vyškolený management a personál.
 • Prevence krizových situací.
 • Efektivita nákladů.

Bližší informace ke Krizovému řízení

V případě vašeho zájmu o další informace o plánování kontinuity podnikání (BCP) využijte náš kontaktní formulář.