Rozpoznávání padělků bankovek a mincí

Odborný kurz s praktickými ukázkami
vedený odborníkem na padělky s  osvědčením ČNB

Opravdu znají vaši pracovníci přijímající hotovost platné bankovky a mince?
Víte, které bankovky či mince můžete jako právnická osoba odmítnout?
Víte, jak rozpoznat padělek a jak s ním dále nakládat?
Nenechte se podvést, buďte proškoleni!

CÍLE

 • Být schopen rozlišit, jaké bankovky a mince musí a nemusí přijmout fyzická či právnická osoba.
 • Rozpoznat rozdíl mezi běžně opotřebenou a nestandardně poškozenou bankovkou či mincí.
 • Znát postupy dané legislativou pro přijímání/ nakládání s bankovkami a mincemi.
 • Rozpoznat padělek, znát základní markanty, ochranné prvky apod.
 • Vědět jak postupovat při podezření na padělanou bankovku nebo minci.

OBSAH

 • Seznámení se s legislativou řídící peněžní oběh, zaměřené na povinnosti a práva fyzických a právnických osob
 • Techniky rozpoznávání a určování bankovek a mincí vhodných k dalšímu oběhu, včetně praktických cvičení
 • Způsoby a techniky padělání a pozměňování bankovek a mincí, včetně praktických cvičení a ukázek (CZK, EUR, USD, …)
 • Seznámení se s procesy a prevencí při přijímání, vydávání a zadržování bankovek a mincí v souladu s legislativou.

PŘÍNOSY

 • Získání znalosti o tom, jak rozpoznat padělek bankovek mincí a dalších cenin.
 • Minimalizace ztrát na pokladnách z důvodu akceptace neplatné, padělané či pozměněné bankovky nebo mince.
 • Jasné procesy při přijímání hotovosti v souladu se zákonnými požadavky a prevencí ztrát
 • Možnost získání osvědčení dle §33 odst. 3 písm. c) zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, s neomezenou platností

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat – kontakt, případně přes kontaktní formulář