Bezpečnostní dokumentace

bezpecnostni-dokumentaceV řadě malých a středních firem nejsou jasně definována pravidla a postupy v oblastech finanční, fyzické a personální bezpečnosti. Absence těchto pravidel může mít za následek jednak přímé ohrožení zaměstnanců a jednak i finanční ztráty na straně zaměstnavatele. V případě nedostatečně definovaných či úplně chybějících postupů může mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem docházet k řadě konfliktů, které mohou končit i soudním sporem. Srozumitelně, jasně a písemně definovaná pravidla jsou základem k efektivnímu podnikání. Našim klientům proto nabízíme zpracování a revizi bezpečnostní dokumentace, vnitřních postupů a metodologii v oblastech jakou jsou:

  • řízení střetu zájmů mezi zaměstnanci a klienty
  • etické chování zaměstnanců nebo zaměstnavatele (Etický kodex)
  • bezpečnostní dokumentace a postupy pro fyzickou bezpečnost
  • bezpečnostní standardy finanční bezpečnosti (předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti, poznej svého klienta, nakládání s hotovostí, apod.)
  • postupy při mimořádných situacích (požár, povodeň, napadení)

V případě vašeho zájmu o další informace o službě zpracování bezpečnostní dokumentace využijte náš kontaktní formulář.