Background check

background-checkNašim klientům nabízíme ověřování údajů o budoucích či stávajících zaměstnancích, nájemnících, dodavatelích. Jedná se především o ověření údajů, které uchazeči o zaměstnání uvádějí ve svých životopisech či jiných relevantních dokumentech (návrh smlouvy, objednávky, atp.). Vzhledem ke skutečnosti, že v poslední době dochází ze strany zaměstnanců čím dál častěji ke zkreslování údajů či uvádění nepravdivých údajů o svém vzdělání nebo předchozí praxi, tak tato služba dává klientům jistotu, že uchazeči o zaměstnání jsou skutečně tak kvalifikovaní a vzdělaní, jak uvádějí. U nových nájemníků předejdete případným dluhům, a problémům se sousedy.

Naše poradenská kancelář rovněž nabízí i prověřování v následujících oblastech:

  • komplexní prověření identity
  • fyzické prověření místa bydliště
  • prověření předchozího či současného podnikání
  • prověření dosaženého vzdělání a předchozí praxe
  • prověření majetku
  • prověření insolventnosti
  • prověření ostatních veřejných údajů (internet, sociální sítě, apod.)

Všechny výše uvedené údaje jsou prověřovány plně v souladu s platnou legislativou.

V případě vašeho zájmu o další informace o službě Background check využijte náš kontaktní formulář.