Systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2008

  • system-managementu-jakostiGarantujete odpovídající kvalitu a znalosti v oblasti prodeje svých produktů a služeb?
  • Hledáte funkční, efektivní a účinný systém řízení vaší společnosti?
  • Řídíte účelně přeměny vstupů na výstupy?

Obsah

Analýza výchozího stavu společnosti.
Zpracování mapy/modelu/procesů společnosti.
Zpracování kompletní dokumentace systému managementu jakosti.
Školení zaměstnanců společnosti při aplikaci systému procesů do chodu stávajícího provozu.
Organizační zajištění procesu certifikace certifikačním orgánem/zajištění přihlášky k registraci, registraci žadatele.
Zajištění předcertifikačního auditu.
Organizační zajištění certifikačního auditu.

Cíle

Zavedení systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2008.
Garance odpovídající kvality a znalosti v oblasti prodeje svých produktů a služeb.
Definování pravomocí a odpovědností všech útvarů společnosti.
Vytvoření mechanismů pro systematickou informovanost vrcholového vedení společnosti o účinnosti a efektivnosti systému managementu jakosti.
Aktualizace činností a korektní řízení změn ve společnosti.

Přínosy

Transparentní průvodce činnosti firmy pro zákazníka.
Jasně definované jakostní požadavky trhu.
Pomáhá organizaci systematicky využívat kapacity a zdroje materiální, lidské, časové a duševní.
Zvýšení image společnosti.
Zlepšení postavení společnosti na trhu.

Odkaz na produktový list

V případě vašeho zájmu o další informace využijte náš kontaktní formulář.