Bezpečnostní aplikace

bezpecnostni-aplikace

Ve spolupráci s jedním z našich partnerů jsme pro Vás připravili nabídku SW nástrojů podporující bezpečnostní procesy. Vzhledem k dlouholeté vlastní zkušenosti s těmito nástroji jsme schopni nejen našeho doporučení, ale i konzultační podpory nastavení procesů k těmto nástrojům.

V případě, že řešíte, či plánujete řešit, problematiku Kontinuity činností, nebo zefektivnění bezpečnostních procesů navazujících na technologie, neváhejte nás kontaktovat.

ECC®s BCMS

Firma Z.L.D. nabízí původní softwarovou aplikaci ECC®s BCMS poskytující technickou a informační podporu pro firemní a korporátní systémy řízení kontinuity činností při mimořádných a krizových událostech. Aplikace podporuje efektivní přípravu a účinnou reakci na krizi, její řízení i rychlou obnovu procesů a funkcí organizace. Pomocí tohoto nástroje se uživatel seznamuje s problematikou BCM (Business Continuity Management), čehož využívají především školy a školící centra.

PRINCIPY

 • jednoduchost
 • srozumitelnost
 • jednoznačnost
 • akceschopnost

PŘÍNOSY

 • rychlé začlenění BCM do organizace
 • využití potenciálu a přínosů BCM
 • široké zapojení i velkého počtu aktérů BCM
 • rychlá reakce na krize
 • ochrana klíčových procesů
 • efektivní řízení rizik

webová prezentace: BCMS

ECC®s

Pro moderní informační společnost je charakteristická trvalá snaha o zvyšování obecné bezpečnosti, ochrany života, zdraví a majetku, bezpečnosti práce, účinné prevence havárií a mimořádných událostí. V minulosti byly investovány značné prostředky do technických systémů pro podporu ochrany bezpečnosti. Dalším logickým rozvojovým krokem je jejich komplexní integrace. Ověřenou informační platformou je Emergency Control Center services ECC®s. Na jejím základě vyvíjí firma Z.L.D. integrované bezpečnostní systémy.

Integrovaný bezpečnostní systém (IBS)

zabezpečí institucionální, technickou i technologickou integraci a poskytuje:

 • rovnocenné informace sdílené v reálném čase mezi všemi aktéry řízení bezpečnosti
 • grafické uživatelské rozhraní s aktivní mapou poskytující společný obraz situace
 • přímé ovládání koncových prvků bezpečnostních technologií z integračního rozhraní
 • automatické zakládání události technickým signálem elektronické signalizace
 • vazbu mezi bezpečnostními technologiemi jako je např. automatické natočení kamery na místo události
 • sdílení událostí, jejich vývoje a informací o postupu řešení mezi pracovišti
 • generování věcných a statistických informací o událostech a jejich zpřístupnění oprávněným uživatelům
 • řešení uživatelských práv a jejich priorit pro ovládání koncových prvků více uživateli z různých pracovišť

Očekávané přínosy

 • informační propojení operačních pracovišť krizového řízení, policie, hasičského záchranného sboru, záchranné zdravotní služby, dopravních dispečinků, operačních pracovišť technických služeb, apod.
 • rovnocenné využití veškerých bezpečnostních technologií všemi uživateli, s přísnou správou uživatelských rolí, práv a priorit
 • ochranu a zvýšení efektivity investic do bezpečnosti jak minulých tak budoucích
 • společný obraz situace a vývoje události v geografickém informačním systému
 • integrace a součinnost technologických modulů systému, aktivní monitoring situace
 • prohloubení spolupráce a součinnosti bezpečnostních složek
 • efektivní koordinace a řízení běžných i mimořádných událostí
 • technická a informační podpora krizového řízení
 • zpřístupnění informací odpovědným osobám na pracovišti i mimo něj (podpora mobilních zařízení)

webová presentace: www.eccs.cz/

V případě vašeho zájmu o další informace využijte náš kontaktní formulář.