Revize bezpečnostních služeb

CCTVAť už nakupujete jakékoliv bezpečnostní služby (ostrahu, vzdálený monitoring, instalaci a servis elektronických systémů atp.) vzájemně, spolu s navazujícími režimy a procesy, vytváří systém provázaných opatření eliminující vaše rizika. Nastavení souvstažností a synergických efektů není lehkou disciplínou a vytváří prostor pro zvyšování efektivity. 

My garantujeme naši nezávislost na dodavatelích bezpečnostních technologií a služeb!

Co Analyzujeme

  • Obsah a zaměření bezpečnostních služeb na eliminaci vám hrozících rizik
  • Rozsah a provázanost jednotlivých služeb z hlediska využití potenciálu souvstažností
  • Kvalitu služeb a nastavení kontrolních mechanismů
  • Soulad s pojistnými podmínkami a pojistným krytím zbytkového rizika
  • Cenu služeb

Jak postupujeme

Postup prací je stejný jako uplatňujeme u projektů Optimalizace procesů s tím, že aplikujeme zkušenosti z oblastí, které jsou naší specializací (Bezpečnostní management, Bezpečnostní dokumentace, Příprava výběrových řízení, Školení)

Cíle a cena

Cílem projektu je především zvýšení efektivnosti celého systému nakupovaných služeb. U těchto projektů dosahujeme významných úspor nákladů na straně zákazníka. Z tohoto důvodu jsme připraveni tento druh zakázky realizovat formou „success fee“, tedy motivační odměnou z celkových dosažených úspor. Pro vás to znamená, že odměna za naši práci je splatná pouze v případě, že bude podle dohodnutých kritérií dosaženo úspor a to poměrem k celkové výši ročních úspor.

Neváhejte a kontaktujte nás

Vzhledem  k nastavení těchto projektů formou „Success fee“ vám nehrozí žádný mimořádný náklad. Naopak! Docílíte zvýšení příspěvkové marže díky dosaženým úsporám. Proto neváhejte a kontaktujte nás, nebo zanechte zprávu pomocí našeho kontaktního formuláře zde.

Hledáte ve své firmě úspory? Zdá se vám, že platíte mnoho za bezpečnostní služby?

Kontaktujte nás a my vám pomůžeme!